top of page

香蕉椰奶

  • 真正的水果味道

  • 香蕉是每个人的宠儿

  • 添加了糙米

  • 新口味;新的颜色

大小:200ml  利乐

banana.png
Banana Coconut Milk.png

芋头椰奶

  • 台湾优质芋头

  • 芋头在亚洲饮食文化中很受欢迎

  • 添加了糙米

  • 新口味;新的颜色

 

大小:200ml  利乐

Taro Coconut Milk.png
taro.png

1L

Non-Dairy b.png
Non-Dairy.png

200毫升

200毫升

bottom of page